Profesjonalne zarządzanie publikacjami naukowymi

Dowiedz się więcej »

Formatowanie

Aplikowanie

Korygowanie

Finalizowanie

Ułatwiamy publikowanie wyników Twojej pracy w czasopismach z listy Filadelfijskiej

O nas

O nas

Kim jesteśmy?

SPM jest nowatorską i dynamicznie rozwijającą się firmą stworzoną w odpowiedzi na szerokie zapotrzebowanie środowiska naukowego w zakresie zarządzania manuskryptami przeznaczonymi do publikacji naukowej

Co robimy?

Naszym celem jest profesjonalne wsparcie na poziomie formalnego przygotowania tekstów naukowych zgodnie z wytycznymi adekwatnego czasopisma naukowego oraz skuteczne zarządzanie procesem publikowania

Jak działamy?

W sposób kompleksowy wspieramy naukowców i badaczy w czasochłonnym procesie aplikowania specjalistycznych tekstów naukowych do redakcji czasopism o zasięgu międzynarodowym

Gdzie celujemy?

Pomagamy zarządzać pracami anglojęzycznymi aplikowanymi do uznanych czasopism sklasyfikowanych na liście Journal Citation Reports, które posiadają aktualny wskaźnik Impact Factor

Dzięki naszemu zaangażowaniu, doświadczeniu w publikowaniu autorskich prac naukowych i profesjonalnemu podejściu do powierzonych nam zadań gwarantujemy poprawę jakości Państwa dorobku naukowego

Oferta

Oferta skierowana w szczególności do:

uczelni wyższych

szkół medycznych

szpitali klinicznych

jednostek naukowych

firm badawczych

Aktualny obszar naszej dziłalności:

nauki medyczne

nauki o zdrowiu

nauki o kulturze fizycznej

zdrowie publiczne

biologia medyczna

inżynieria biomedyczna

Szerokie spektrum tekstów naukowych:

oryginalne prace badawcze

opisy kazuistyczne

przeglądy systemowe

metaanalizy

prace poglądowe

Oferta

Oferta

Formatowanie

Edytowanie tekstu, piśmiennictwa i załączników zgodnie z wymogami redakcji dla autorów prac.

Aplikowanie

Wysyłanie prac do redakcji w oparciu o wykorzystanie elektronicznego systemu aplikowania.

Dowiedz się więcej »

Korygowanie

Ponowne aplikowanie poprawionych wersji prac zgodnie z uwagami edytorów i recenzentów

Dowiedz się więcej »

Finalizowanie

Przygotowanie finalnych wersji prac oraz akceptacja ewentualnej korekty edytorskiej

Dowiedz się więcej »

Formatowanie
 • Przygotowanie manuskryptów do publikacji z zastosowaniem edytowania wymaganych danych zgodnie z indywidualnym stylem czasopisma
  (manuscript preparation)
 • Formatowanie strony tytułowej, streszczenia, tekstu głównego, tabel, rycin, spisu piśmiennictwa oraz wymaganych formularzy
  (manuscript formatting)
 • Stosowanie się do szczegółowego wykazu wytycznych poszczególnych czasopism naukowych dla potencjalnych autorów prac
  (authors’ guidelines)
 • Opcjonalnie: specjalistyczne tłumaczenie anglojęzyczne oraz korekta native speakera poświadczona firmowym certyfikatem
  (English translation and proofreading)
Aplikowanie
 • Rejestracja autora pracy pełniącego funkcję korespondencyjną do systemu on-line czasopisma umożliwiającego przesłanie materiałów
  (manuscript tracking system)
 • Aplikowanie drogą elektroniczną przygotowanych manuskryptów wraz z kompletem niezbędnych załączników do redakcji czasopism
  (manuscript submission)
 • Utrzymywanie bieżącej korespondencji z przedstawicielami redakcji czasopism oraz monitorowanie procesu recenzowania prac
  (manuscript peer-review)
Korygowanie
 • Konsultowanie niezbędnych poprawek w odniesieniu do uwag i sugestii recenzentów kwalifikujących manuskrypt do ewentualnej korekty
  (minor or major revision)
 • Przygotowanie szczegółowego pliku tekstowego zawierającego wypunktowane odpowiedzi autorów na uwagi zawarte w recenzjach
  (detailed response to reviewers)
 • Kompletowanie materiałów i załączników wymaganych do złożenia poprawionej wersji manuskryptu zgodnie z wytycznymi czasopism
  (revised manuscript submission)
Finalizowanie
 • Finalizacja procesu publikacji artykułu, nanoszenie końcowych poprawek i akceptacja korekt edytorskich naniesionych przez redakcje czasopism
  (galley proof corrections)
 • Konsultowanie niezbędnych zmian i ponowna aplikacja manuskryptów niezakwalifikowanych i odrzuconych z redakcji czasopism
  (manuscript resubmission)
 • Konsultowanie wyboru profilu czasopisma w oparciu o aktualne szacunki wskaźnika akceptowalności nadsyłanych prac
  (acceptance rate)
Wycena

Wycena

WYCENA W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI SŁÓW
Ilość słów w poszczególnych przedziałach obejmuje następujące składowe: list przewodni, stronę tytułową, streszczenie i słowa kluczowe, tekst główny pracy, oświadczenia autorów, wykaz piśmiennictwa, tabele oraz ryciny

Przedział 4000 - 6000 słów

Opcja podstawowa
400 zł.

Szczegóły oferty

1. FORMATOWANIE
+ odesłanie materiałów w celu samodzielnej aplikacji autorów

Czas realizacji

4 -5 dni
Opcja podstawowa
+ korekta
1000 zł.

Szczegóły oferty

+ opcjonalnie korekta językowa native speakera materiałów anglojęzycznych nadesłanych przez autorów

Czas realizacji

12 - 14 dni
Opcja podstawowa
+ tłumaczenie
+ korekta
2200 zł.

Szczegóły oferty

+ opcjonalnie specjalistyczne tłumaczenie anglojęzyczne materiałów wraz z korektą językową native speakera

Czas realizacji

23 - 25 dni
Opcja optymalna
600 zł.

Szczegóły oferty

1. Formatowanie
2. Aplikowanie
3. Korygowanie
4. Finalizowanie

Czas realizacji

5 - 7 dni
Opcja optymalna + korekta
1200 zł.

Szczegóły oferty

+ opcjonalnie korekta językowa native speakera anglojęzycznych materiałów nadesłanych przez autorów

Czas realizacji

13 - 15 dni
Opcja optymalna
+ tłumaczenie
+ korekta
2400 zł.

Szczegóły oferty

+ opcjonalnie specjalistyczne tłumaczenie anglojęzyczne materiałów wraz z korektą językową native speakera

Czas realizacji

25 - 28 dni

Przedział 6001 - 8000 słów

Opcja podstawowa
600 zł.

Szczegóły oferty

1. FORMATOWANIE
+ odesłanie materiałów w celu samodzielnej aplikacji autorów

Czas realizacji

4 -5 dni
Opcja podstawowa
+ korekta
1400 zł.

Szczegóły oferty

+ opcjonalnie korekta językowa native speakera materiałów anglojęzycznych nadesłanych przez autorów

Czas realizacji

12 - 14 dni
Opcja podstawowa
+ tłumaczenie
+ korekta
3000 zł.

Szczegóły oferty

+ opcjonalnie specjalistyczne tłumaczenie anglojęzyczne materiałów wraz z korektą językową native speakera

Czas realizacji

23 - 25 dni
Opcja optymalna
800 zł.

Szczegóły oferty

1. Formatowanie
2. Aplikowanie
3. Korygowanie
4. Finalizowanie

Czas realizacji

25 - 28 dni
Opcja optymalna + korekta
1600 zł.

Szczegóły oferty

+ opcjonalnie korekta językowa native speakera anglojęzycznych materiałów nadesłanych przez autorów

Czas realizacji

13 - 15 dni
Opcja optymalna
+ tłumaczenie
+ korekta
3200 zł.

Szczegóły oferty

+ opcjonalnie specjalistyczne tłumaczenie anglojęzyczne materiałów wraz z korektą językową native speakera

Czas realizacji

25 - 28 dni

Przedział 8001 - 10 000 słów

Opcja podstawowa
800 zł.

Szczegóły oferty

1. FORMATOWANIE
+ odesłanie materiałów w celu samodzielnej aplikacji autorów

Czas realizacji

4 -5 dni
Opcja podstawowa
+ korekta
1800 zł.

Szczegóły oferty

+ opcjonalnie korekta językowa native speakera materiałów anglojęzycznych nadesłanych przez autorów

Czas realizacji

12 - 14 dni
Opcja podstawowa
+ tłumaczenie
+ korekta
3800 zł

Szczegóły oferty

+ opcjonalnie specjalistyczne tłumaczenie anglojęzyczne materiałów wraz z korektą językową native speakera

Czas realizacji

23 - 25 dni
Opcja optymalna
1000 zł.

Szczegóły oferty

1. Formatowanie
2. Aplikowanie
3. Korygowanie
4. Finalizowanie

Czas realizacji

5 - 7 dni
Opcja optymalna + korekta
2000 zł.

Szczegóły oferty

+ opcjonalnie korekta językowa native speakera anglojęzycznych materiałów nadesłanych przez autorów

Czas realizacji

13 - 15 dni
Opcja optymalna
+ tłumaczenie
+ korekta
4000 zł.

Szczegóły oferty

+ opcjonalnie specjalistyczne tłumaczenie anglojęzyczne materiałów wraz z korektą językową native speakera

Czas realizacji

25 - 28 dni
Plik

Plik

 • List przewodni

  • nazwa czasopisma
  • wykaz i podpisy autorów
 • Strona tytułowa

  • tytuł pełny i skrócony
  • afiliacje
  • autor korespondencyjny
 • Streszczenie

  • uwzględnienie słów kluczowych
 • Tekst główny

  • podział na rozdziały i podrozdziały
 • Oświadczenia

  • źródło finansowania
  • brak konfliktu interesów
 • Piśmiennictwo

  • ponumerowane i przypisane do tekstu
 • Tabele i ryciny

  • ponumerowane, podpisane i przypisane do tekstu

Przygotowany pojedynczy plik należy wysłać na adres mailowy: kontakt@spm-publikacje.pl

Warunki

Warunki

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki wykonywania usług przez Wykonawcę firmę SPM – Profesjonalne zarządzanie publikacjami, nazywanym dalej jako „SPM” związanych z kompleksowym z zarządzaniem materiałami przeznaczonymi do publikacji naukowej powierzonymi przez Zleceniodawców, nazywanych dalej „Klientami”.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki wykonywania usług przez Wykonawcę firmę SPM – Profesjonalne zarządzanie publikacjami, nazywanym dalej jako „SPM” związanych z kompleksowym z zarządzaniem materiałami przeznaczonymi do publikacji naukowej powierzonymi przez Zleceniodawców, nazywanych dalej „Klientami”.
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki wykonywania usług przez Wykonawcę firmę SPM – Profesjonalne zarządzanie publikacjami, nazywanym dalej jako „SPM” związanych z kompleksowym z zarządzaniem materiałami przeznaczonymi do publikacji naukowej powierzonymi przez Zleceniodawców, nazywanych dalej „Klientami”.
 1. SPM świadczy wszystkie usługi w zakresie zarządzania materiałami przeznaczonymi do publikacji naukowej, których zakres zgodny z przedstawioną ofertą na stronie internetowej, która ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
 2. Zakres ustalonych wstępnie usług może zostać zmodyfikowany na podstawie możliwości rozwoju SPM w sposób adekwatny do potrzeb potencjalnych Klientów.
 1. Przesłanie zlecenia do biura SPM odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez dostarczenie materiałów w formie kompletu plików, którego szczegółowa zawartość i składowe opisane zostały na stronie internetowej.
 2. W przypadku wstępnego zainteresowania Klientów istnieje możliwość uzyskania niezobowiązującej informacji drogą mailową lub telefoniczną wykorzystując dane kontaktowe.
 3. W przypadku wstępnego zainteresowania Klientów istnieje możliwość uzyskania niezobowiązującej informacji drogą mailową lub telefoniczną wykorzystując dane kontaktowe.
 1. Informacje dotyczące wyceny mają charakter wyłącznie szacunkowy, a końcowy koszt oraz czas realizacji usługi ustalane są w sposób zindywidualizowany.
 2. Po dokonaniu analiz dostarczonych materiałów, ich objętości oraz poziomu zaawansowania tekstu naukowego, SPM przedstawia ostateczny koszt zlecenia, jak również czas jego realizacji.
 3. Przyjęcie zlecenia do realizacji odbywa się po otrzymaniu drogą elektroniczną stosownego potwierdzenia przez Klientów i jest ono jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków wyceny.
 4. Anulowanie zlecenia przez Klientów w trakcie jego realizacji związane jest z zobowiązaniem zapłaty w wysokości wprost proporcjonalnej do poziomu zaawansowania prac, nie mniej niż 50% wartości wyceny.
 1. Wszystkie materiały dostarczone przez Klientów traktowane są w sposób poufny, a dostęp do tychże materiałów mogą mieć jedynie pracownicy SPM.
 2. Jako poufna traktowana jest także treść korespondencji oraz szczegółowych ustaleń dotyczących indywidualnych warunków wyceny lub też nawiązanej współpracy.
 3. SPM informuje o możliwości podpisania dodatkowych zobowiązań do zachowania poufności na życzenie Klientów i w porozumieniu z SPM.
 1. Wynagrodzenia za świadczone usługi mogą być dokonywane jedynie przelewem na konto podane na fakturze VAT, która to stanowi dowód zapłaty.
 2. Wprzypadku Klientów indywidualnych płatności za zlecenie realizowane są z góry przed podjęciem zlecenia do realizacji, a potwierdzenie przyjęcia zlecenia następuje po otrzymaniu przez SPM potwierdzenia wykonania przelewu lub po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
 3. W przypadku Klientów instytucjonalnych oraz firm, SPM stosuje 14-dniowe terminy płatności naliczane od momentu wystawienia faktury VAT.
 4. W przypadku Klientów stałych, posiadających podpisaną umowę o współpracy z SPM, terminy płatności mogą zostać ustalone indywidualnie
 1. Ewentualne skargi lub reklamacje przyjmowane są w terminie nie przekraczającym 7 dni od momentu realizacji zlecenia, tj. od momentu zwrotu materiałów w przypadku opcji podstawowej oraz otrzymania pisma potwierdzającego zaaplikowanie materiałów do redakcji czasopisma w przypadku opcji optymalnej.
 2. Reklamacje uwzględniać powinny opis wszystkich zastrzeżeń łącznie ze wskazaniem wykrytych nieprawidłowości popełnionych w trakcie realizacji usług przez SPM.
 3. W uzasadnionych przypadkach SPM zobowiązuje się do natychmiastowego skorygowania zaistniałych nieprawidłowości lub uzupełnienia braków bez nakładania dodatkowych opłat.
 4. Złożenie reklamacji i uznanie jej przez SPM nie ma wpływu na warunki odpłatności ustalone i zaakceptowane przez Klientów, ani nie stanowi podstawy do odmowy zapłaty.
 1. SPM ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody związane z wykonaniem wadliwej usługi, a wysokość zadośćuczynienia nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia netto za usługę.
 2. SPM nie ponosi odpowiedzialności za wartość merytoryczną nadesłanych materiałów oraz błędów i niejasności zawartych w oryginalnej wersji materiałów.
 3. SPM nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminowości lub niewłaściwą jakość usług tłumaczeniowych i korekcyjnych spowodowanych przyczynami, na które nie ma wpływu (awarie techniczne łącza internetowego, przerwy w dostawie prądu itp.)
 4. SPM zastrzega możliwość zaprzestania świadczenia usług związanych z realizacją zlecenia opcji optymalnej w momencie 3-krotnego odrzucenia pracy z redakcji czasopisma z przyczyn (1) wskazujących na zbyt niską jakość pracy złożonej do publikacji uzasadnionych negatywną opinią Recenzentów, (2) jak również w przypadku braku zainteresowania Redakcji czasopisma skutkującej odrzuceniem pracy przez Redaktora Prowadzącego i odmową skierowania do właściwej recenzji.
 5. SPM nie ponosi odpowiedzialności za nieadekwatny dobór czasopisma przez autorów pracy skutkujący automatycznym odrzuceniem manuskryptu z przyczyn braku powiązania tematycznego.
 1. SPM zastrzega, iż wykonane usługi z zakresu formatowania i przygotowania materiałów, wykonania tłumaczenia i korekty językowej pozostają własnością SPM do czasu otrzymania odpłatności za usługę, w momencie tym Klient otrzymuje prawa majątkowe do wyżej wymienionych usług.
 1. Klient zlecając usługi oświadcza tym samym, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i warunkami świadczenia usług przez SPM i w całości akceptuje jego postanowienia.
 2. Klient oświadcza, że w ramach realizacji zlecenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez SPM zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
 3. SPM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez obowiązku informowania o tym swoich dotychczasowych Klientów, a aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej SPM pod adresem: www.spm-publikacje/warunki.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem świadczenia usług przez SPM, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).
Wspolpraca

Współpraca

Nasza działalność obejmuje współpracę z Naukowcami całego kraju, co daje możliwość trafnego poznawania potrzeb naszych klientów, a także pozwala na zdobywanie bezcennego doświadczenia przekładającego się na doskonalenie działalności firmy, za co dziękujemy!

Wspolpraca